Regulamin

 • Przedmiot transakcji
 • Cena
 • Zamówienia
 • Formy płatności
 • Dostawa i transport
 • Gwarancje i reklamacje
 • Zwroty
 • Postanowienia końcowe
 • Polityka prywatności

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
sklep.thermosystems.pl

 

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego.

Sprzedającym jest:
THERMO SYSTEMS Sp. z o.o.
ul. Woźniaka 11B,
40-389 Katowice,
NIP 954-23-55-980, 
KRS 000089097,


Sklep.thermosystems.pl to sklep gdzie szybko i bezpiecznie można kupić artykuły do agregatów chłodniczych w atrakcyjnych cenach. THERMO SYSTEMS Sp. z o.o. dokłada starań, aby na każdym etapie kupowanie było proste i nie sprawiało żadnych problemów.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt:

E-mail: sklep@thermosystems.pl
Telefon: +48 32 759 13 72 wew. 2

Kupującym w sklepie internetowym sklep.thermosystems.pl  może być wyłącznie przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w dowolnej formie przewidzianej prawem.

Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz do krajów Unii Europejskiej takich jak: Czechy, Niemcy, Słowacja, Austria, Węgry, Belgia, Dania, Estonia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Anglia, Finlandia, Hiszpania, Słowenia, Szwecja, Włochy, Grecja, Irlandia, Portugalia.

Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

 

Przedmiot transakcji

 

Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu sklep.thermosystems.pl, opisane na stronie w chwili składania zamówienia, jako "DOSTĘPNY". THERMO SYSTEMS Sp. z o.o.  dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

THERMO SYSTEMS Sp. z o.o.  ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy Kupującemu.

Wszystkie towary oferowane przez THERMO SYSTEMS Sp. z o.o. są fabrycznie nowe i objęte
 są gwarancją producenta.

 

Cena

 

Ceny produktów podawane są w złotych polskich i są cenami netto oraz cenami brutto (zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu).

 

Zamówienia

 

Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie
za pośrednictwem witryny internetowej www.sklep.thermosystems.pl  

Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę).

Kupujący upoważnia THERMO SYSTEMS Sp. z o.o. do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.

Kupujacy wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych,
w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące
z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia THERMO SYSTEMS Sp. z o.o. również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej,
zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur
w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedającego. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.

Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym, podanie pełnych danych firmy, numeru NIP, podanie numeru telefonu i adresu e-mail.

Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system,
aby przy następnym zamówieniu nie musiał ponownie wypełniać formularza. W tym celu należy podać hasło (znane tylko Kupującemu). Przy następnych zakupach
w
sklep.thermosystems.pl wystarczy tylko się zalogować do systemu przez wprowadzenie w/w hasła. Zalogowanie pozwala także na śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła.

Po złożeniu zamówienia Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany
w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje:

• w przypadku płatności za pobraniem – informacje o wysłaniu towaru
• w przypadku płatności przelewem – numer konta

Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od THERMO SYSTEMS Sp. z o.o. jego realizacji.

Liczba sztuk w promocji ograniczona.
Thermo systems zastrzega sobie prawo do pomyłek i błędów w sklepie internetowym.
Zdjęcia produktów nie zawsze oddają ich rzeczywisty wygląd.

 

Formy płatności

 

Wpłata na konto THERMO SYSTEMS  Sp. z o.o.  przed wysyłką

W tym przypadku Kupujący decyduje sam o wpłacie kwoty za zakupy w placówce bankowej, za pomocą banków online, na poczcie bądź w innych placówkach przyjmujących takie wpłaty. Jeśli Kupujący wybiera tę formę zapłaty, otrzyma e-maila, który zawierał będzie numer konta THERMO SYSTEMS SP. Z o.o. oraz kwotę jaką należy wpłacić za towar. Ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia.

Płatność za pobraniem

W tym przypadku Kupującemu umożliwia się dokonanie zapłaty za zamówiony towar w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są w momencie składania przez Kupującego zamówienia i wyboru formy płatności (szczegóły w punkcie „Dostawa i transport”).

Uwaga! Opcja ważna tylko w przypadku przesyłek gdzie kwota pobrania
 nie przekracza 11000 zł.

Dostawa i transport

 

Czas wysyłki uzależniony jest od następujących czynników:

 1. Przy płatności wpłata/przelew czas wysyłki jest naliczany od momentu wpłynięcia środków na konto.
 2. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub
  w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i święta) – czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych.
 3. Jeżeli zamówienia dokonano po godzinie 12:00, czas wysyłki ulega
  wydłużeniu
  o 24 godzin


Cena za transport uzależniona jest od wagi brutto wybranego towaru (towar wraz z opakowaniem) bądź przedziału wagowego w jakim zmieści się wybrany sprzęt (w przypadku zakupu więcej niż jednego produktu) i w całości pokrywana jest przez kupującego.Firm kurierskich - standardowy termin doręczenia wynosi 1 do 2 dni roboczych od momentu wysłania. Maksymalna waga wysyłanego sprzętu to 300 kg (przy większych wagowo zamówieniach możliwość indywidualnego ustalenia ceny za transport

Przesyłki zagraniczne - standardowy termin doręczenia wynosi 2 do 5 dni roboczych od momentu wysłania. Wysyłamy przesyłki do krajów Unii Europejskiej takich jak: Czechy, Niemcy, Słowacja, Austria, Węgry, Belgia, Dania, Estonia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Anglia, Finlandia, Hiszpania, Słowenia, Szwecja, Włochy, Grecja, Irlandia, Portugalia.

Za granicę wysyłany jest sprzęt o wadze do 31 kg i wartości powyżej 100 zł. Przy wysyłkach zagranicznych nie ma możliwości zapłaty kurierowi przy odbiorze.

W przypadku Państwa nieobecności, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. Każda następna próba doręczenia jest płatna. Koszty te ponosi Kupujący. W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu THERMO SYSTEMS Sp. z o.o.. Ponowne dostarczenie towaru będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających ze zwrotu towaru (koszty równe kosztom dostawy).

W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera. Jest to możliwe po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki za pobraniem dopiero po uregulowaniu należności.

W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania i następnie podpisany protokół przesłać do THERMO SYSTEMS Sp. z o.o..

Gwarancje, reklamacje i odstąpienie od umowy

 

Każdy zakupiony towar w sklepie THERMO SYSTEMS Sp. z o.o.  jest fabrycznie nowy
i posiada gwarancję producenta.


W przypadku, kiedy odebrany towar jest niezgodny z umową, w tym nie działa lub usterka wystąpiła podczas eksploatacji należy zgłosić reklamację w ramach gwarancji bezpośrednio w serwisie producenta lub zgłosić reklamację u Sprzedawcy.

Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego zgłoszonych do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z pózn. zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z poźn. zmianami).

Sprzedawca w celu rozpatrzenia reklamacji Kupującego dotyczących wymiany lub naprawy towaru może korzystać z opinii specjalistów, autoryzowanych serwisów lub opinii gwaranta. Koszty odesłania towaru do reklamacji ponosi Kupujący.

 

Zwroty

 

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
(Dz.U. z 2000r.
nr 22, poz. 271) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty wydania rzeczy.

Zwrot towaru jest możliwy tylko w stanie niezmienionym.

Zwracany towar należy odesłać razem z kopią faktury, oświadczeniem zwrotu, instrukcją obsługi, kartą gwarancyjną oraz załączonym wyposażeniem. Jeżeli wszystkie wymienione warunki zostaną spełnione THERMO SYSTEMS Sp. z o.o. gwarantuje zwrot kwoty zgodnie
z art.7 ust.3 zd.4 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Pieniądze zostaną zwrócone zgodnie z powyższą Ustawą w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.

Koszt odesłania towaru do sprzedawcy nie podlega zwrotowi, w związku z tym nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do THERMO SYSTEMS Sp. z o.o.
za pobraniem.


W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny na numery podane wyżej, lub kontakt mailowy na adres: wmazgaj@thermosystems.pl - w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.

Link do formularza odstąpienia od umowy: link

Postanowienia końcowe

 

Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach www sklepu internetowego THERMO SYSTEMS Sp. z o.o. są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Zawartość stron internetowych sklepu THERMO SYSTEMS Sp. z o.o.    nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

THERMO SYSTEMS Sp. z o.o. informuje, że informacje dotyczące towaru prezentowanego na stronach sklep.thermosystems.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów.

Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie
 i przetwarzanie przez firmę THERMO SYSTEMS Sp. z o.o.  danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym sklep.thermosystems.pl oznacza akceptację postanowień tego regulaminu.